Announcement

Announcement of Ramanavami

ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಪುಣೆ -ರಾಮನವಮಿ ಆಚರಣೆ

ಪ್ರಕಟಣೆ
ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ ರಾಮನವಮಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ದಿನಾಂಕ ೪ ರಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ೫-೩೦ರಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು .
ಸ್ಥಳ :ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಕೇತ್ಕರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಭಾಗೃಹ
ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ರಾಮ ಭಕ್ತಿ ಭಜನೆ.
ರಾಮಜನ್ಮೋತ್ಸವ ಪೂಜೆ
ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ
ಎಲ್ಲ ರಾಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಪರಿವಾರದವರಿಗೆ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿ

Archives

Back to Top